פסים על מדרגות ברזל

פסים נגד החלקה במדרגות פח מחורצות על פי תקן נגישות