איצטדיונים

פסים נגד החלקה במדרגות איצטדיונים על פי תקן נגישות