טיילת חוף הים

פסים נגד החלקה במדרגות חוץ על פי תקן נגישות