פסי החלקה על דק עץ

פסים נגד החלקה במדרגות חוץ על פי תקן נגישות