סימון חניה תקני, הצבת תמרור תקני וסי

סימון חניה תקני, הצבת תמרור תקני וסימול ריצפתי