top of page

סימון מוביל הינו רכיב פיזי הנמשך ברציפות לאורך הדרך כשהוא בולט מעל פני השטח והניתן להבחנה במישוש כף רגל נעולה או מקל נחייה.

אנו מייצרים פסים מובילים מחומרים שונים, בעיקר פלסטיים, בגדלים ובגוונים שמותאמים לפרויקט ולהנחיות הנגישות והכל במסגרת התקן.

פס מוביל

לחץ להגדלה

bottom of page