פסים מאתרים מיוצרים מחומרים פלסטיים או נירוסטה בהתאמה לפרויקט ולהנחיות הנגישות והכל במסגרת התקן

פס מאתר

לחץ להגדלה

פס מאתר
פס מאתר

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי פנים

פס מאתר לפי אורך רצוי
פס מאתר לפי אורך רצוי

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי פנים

פס מאתר לפי אורך רצוי
פס מאתר לפי אורך רצוי

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי פנים

פס מאתר לפי אורך רצוי
פס מאתר לפי אורך רצוי

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי פנים

פס מאתר נירוסטה
פס מאתר נירוסטה
פס מאתר פלסטי
פס מאתר פלסטי

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי חוץ

פס מאתר פלסטי
פס מאתר פלסטי

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי חוץ

פס מאתר פלסטי
פס מאתר פלסטי

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי חוץ

פס מאתר פלסטי
פס מאתר פלסטי

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי חוץ

פס מאתר
פס מאתר

פס מאתר על פי תקן נגישות לעיוורים וכבדי ראייה במשטחי פנים