top of page

 

ניתוח סקר הנגישות, כולל עריכת כתב כמויות מתואם מול יועץ הנגישות

 

איתור הפתרונות המתאימים לדרישות והתקציב

 

תכנון ותיאום הביצוע, אספקת כלל המוצרים

 

:ביצוע בשטח של כלל העבודות

             ('פתרונות רצפתיים (משטחי אזהרה, פסים וכו - 

מאחזי יד ומעקות - 

('סימון, סימול ושילוט כללי (חניות נכים, שילוט קומתי וכו - 

עבודות תשתית (רמפות נכים, פילוס משטחים, הזזת כיורים וכו') - קבלן רשום - 

פתרונות קול מרחביים - 

 

שרות מקיף לתחום הנגישות לעיוורים וכבדי ראייה:

 

הטוב

ביותר

bottom of page